Arbejdsmiljø findes alle vegne,

hvor der udføres arbejde!

 

Alle ansatte skal have et sikkert og sundt arbejdsmiljø

På både offentlige og private virksomheder hvor er er ansatte, er der krav til virksomhederne om at samarbejde om at opnå og fastholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Det er et ønske fra alle sider, at medarbejdere ikke skal komme til skade når de er på arbejde. Alle har et ønske om at have et arbejde hvor man trives og hvor det arbejde der udføres gør en forskel.

Selvfølgelig skal skader forebygges, og derfor findes der et sæt formelle krav og regler der regulerer sikkerheden under arbejdet. Reglerne er ens for alle virksomheder i Danmark – dog er der nogle forskelle på kravet til organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, der varierer efter efter virksomhedens størrelse.

På virksomhederne har arbejdsgiveren det overordnede ansvar for  at arbejdsforholdene altid er sikre og sunde. Da virksomheder er være meget forskellige er der også forekellige behov for hvordan arbejdsmiljøarbejdet organiseres Det der er vigtigt er, at arbejdet med sikkerheden er tilpasset den enkelte virksomhed og at samarbejdet og de forskellige roller er hensigtsmæssige i forhold til det arbejde der foregår.

Derfor er det er op til den enkelte virksomhed at sikre, at der findes en organisering der sikre et godt arbejdsmiljø, hvor gældende regler om arbejdsmiljø overholdes.

Arbejdsmiljø i fritiden?

I princippet er der ikke forskel på reglerne når man udfører arbejde i fritiden (fx hjælper naboen eller er frivillig i en idrætsklub eller i et børne- og ungdomsarbejde). Alle former for jobs skal altid udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Skader kan koste dyrt både på sjæl, legeme og økonomisk. Det gælder både for den enkelte og dennes familie, men også for den virksomhed hvor der skel en arbejdsulykke. Det er tragisk, og der er derfor meget at hente, ved at forebygge og sikre et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Det betaler sig, da det er en kendt sag, at medarbejdere der trives er effektive også har mindre sygefravær og derfor møder på arbejdet og er produktive.

AMiljø

– er klar til at hjælpe din virksomhed med at sikre et godt arbejdsmiljø til gavn for alle.