Årlig Arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder med ansatte skal, uanset størrelse, hvert år gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Formålet er:

At arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne skal tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå.

Drøftelsen skal endvidere sikre, at den fornødne sagkundskab er tilstede i virksomheden, til at løse de arbejdsmiljøproblemstillinger der måtte være. Hvis ikke den fornødne viden allerede findes i virksomheden, skal der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan. Planen skal sikre, at der er tilstrækkeligt opdateret og relevant viden tilstede i virksomheden til at vurdere og håndtere arbejdsmiljøet.

I virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation sker den årlige arbejdsmiljødrøftelse her. Virksomhedens øverste ledelse er tilstede, og mødet er  et godt forum hvor de overordnede strategiske arbejdsmiljøarbejde besluttes.
I virksomheder med 1-9 ansatte, skal hvert år drøftelsen ske med de ansatte og arbejdslederne.

Uanset om I aktuelt står med nogle udfordringer i arbejdsmiljøet, eller alt er på skinner, er det vigtigt at afholde mødet. Dels fordi det er et krav men også fordi det er her de overordnede linker for jeres arbejdsmiljø aftales.

Nogle virksomheder har et velfungerende samarbejde om arbejdsmiljøet og har ingen aktuelle problemer. Disse virksomheder kan bruge deres årlige drøftelse til fx at drøfte hvordan det gode arbejde og den gode trivsel fastholdes, og hvilke faktorer der betinger at forholdene er gode.

AMiljø har udviklet nogle værktøjer til arbejdet med arbejdsmiljødrøftelserne, og formidler gerne erfaringer og bistår med tilrettelæggelse og gennemførelse af et meningsfuldt og produktivt møde om arbejdsmiljøet.

Denne side gør brug af cookies. Ved at klikke OK accepterer du brugen af dette.   Læs A-Miljøs cookie-politik her