Hvad kan A•miljø bistå med?

AMiljø ar erfaring fra samarbejde og ansættelse i Arbejdstilsynet, og kan derfor hjælpe virksomhederne med at vurdere og gældende lovgivning er overholdt.

 

Påbud, klageret mv.

Hvis en virksomhed får en anmærkning efter et besøg fra Arbejdstilsynet, kan AMiljø guide arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen. Det er vigtigt at gennemskue påbud, rådgivnings påbud, strakspåbud eller andre reaktioner, og også at reaktionerne tages alvorligt med det samme de bliver modtaget, da der er mulighed for at klage over afgørelserne. Dette kan ske hvis der er åbenlys uenighed mellem virksomheden og Arbejdstilsynet over afgørelsen. AMiljø kan hjælpe med at tolke afgørelsen i forhold til forholdene på virksomheden, og hvis virksomheden ønsker at klage også være behjælpelig med det.

Arbejdstilsynet

 

I Danmark er Arbejdstilsynet den myndighed der håndhæver arbejdsmiljøloven på de virksomheder der har ansatte.
Oplysninger om regler, metoder, temaer om arbejdsmiljø kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: at.dk

Det vil sige at det er Arbejdstilsynet der kontrollerer virksomhederne og om gældende regler overholdes, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er arbejdsgiverens ansvar at forholdene er i orden og at reglerne overholdes.

i Arbejdsmiljølovens § 1 står der blandt andet:

Ved loven tilstræbes at skabe

1) et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt

2) grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

§ 1 a. Loven omfatter det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

 

 

Denne side gør brug af cookies. Ved at klikke OK accepterer du brugen af dette.   Læs A-Miljøs cookie-politik her