Arbejdsmiljøorganisationen - AMO

Arbejdsmiljøorganisationens størrelse og organisering fastsættes i et samarbejde mellem de ansatte og arbejdsgiveren.

Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO, besluttes under hensyntagen til virksomheden og dens arbejdsmiljøforhold. Antallet skal fastsættes, sådan at de ansatte inden for deres arbejdstid har mulighed for at drøfte arbejdsmiljøforhold med AMR og arbejdsledere i AMO. Der skal være mindst lige så mange AMR som arbejdsledere i AMO.

Arbejdsmiljøstrategi og den årlige arbejdsmiljødrøftelse:
Arbejdsgiveren skal hvert år i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå. I virksomheder med en AMO sker tilrettelæggelsen i samarbejde med denne.

Arbejdsgiveren i virksomheder med 1-9 ansatte, skal hvert år drøfte med de ansatte og arbejdslederne, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden. I virksomheder med 10-34 ansatte skal den årlige drøftelse ske i arbejdsmiljøgrupperene. I virksomheder med flere flere end 35 ansatte, hvor der er flere niveauer i AMO, skal drøftelse ske på det højeste niveau – typisk i Arbejdsmiljøudvalget.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af AMO vedrørende den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

AMiljø har gode erfaringer med at støtte og inspirere AMO i arbejdet med at gennemføre en konstruktiv og udviklende årlig drøftelse af arbejdsmiljøet.

Lovpligtig uddannelse:
Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen skal gennemføre en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage inden 3 måneder efter valgt eller udpeget. Kurset skal gennemføres af godkendt udbyder.
AMiljø samarbejder med konsulentfirmaet 5A ApS om at udbyde den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser. Vi udbyder både åbne uddannelser og specifikke uddannelser rettet mod bestemte virksomheder eller brancher.

For ydereliger oplysninger om kurserne se kursuskalenderen på 5A’s hjemmeside.

 

 

Supplerende uddannelse:
Inden for det første år efter den obligatoriske arbejdsmuljøuddannelse skal medlemmerne af AMO tilbydes 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
I hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden skal medlememrne af AMO tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 1½ dags varighed.

Arbejdsgiveren afholder udgifterne ved arbejdsmiljørepræsentantens hverv og godtgør arbejdsmiljørepræsentanten tab af indtægt.

A•Miljø tilbyder skræddersyede 1½ dags kurser til AMO i din virksomhed. Emnet kan være forudbestemt som f.eks. brush up på udarbejdelsen af APV, samarbejde i AMO, kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø eller ergonomi, eller virksomheden kan selv vælge et tema som kurset tilrettelægges efter.