Arbejdsmiljøorganisationen – AMO

Organisering og systematisering af arbejdsmiljøet er den bedste forebyggelse af arbejdsskader og det bedste man kan gøre for at sikre trivsel på arbejdspladsen.

Der er regler i Arbejdsmiljøloven, der skal sikre, at arbejdet med arbejdsmiljøet har gode rammer for at kunne fungere.

Arbejdsmiljøorganisationens størrelse og organisering fastsættes i et samarbejde mellem de ansatte og arbejdsgiveren.

Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO, besluttes under hensyntagen til virksomheden og dens arbejdsmiljøforhold. Antallet skal fastsættes, sådan at de ansatte inden for deres arbejdstid har mulighed for at drøfte arbejdsmiljøforhold med AMR og arbejdsledere i AMO. Der skal være mindst lige så mange AMR som arbejdsledere i AMO.

Arbejdsmiljøstrategi og den årlige arbejdsmiljødrøftelse:

Arbejdsgiveren skal hvert år i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå. I virksomheder med en AMO sker tilrettelæggelsen i samarbejde med denne.

Arbejdsgiveren i virksomheder med 1-9 ansatte, skal hvert år drøfte med de ansatte og arbejdslederne, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden. I virksomheder med 10-34 ansatte skal den årlige drøftelse ske i arbejdsmiljøgrupperene. I virksomheder med flere flere end 35 ansatte, hvor der er flere niveauer i AMO, skal drøftelse ske på det højeste niveau – typisk i Arbejdsmiljøudvalget.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af AMO vedrørende den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

AMiljø har gode erfaringer med at støtte og inspirere AMO i arbejdet med at gennemføre en konstruktiv og udviklende årlig drøftelse af arbejdsmiljøet.

Lovpligtig uddannelse:

Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen skal gennemføre en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage inden 3 måneder efter valgt eller udpeget. Kurset skal gennemføres af godkendt udbyder.
AMiljø samarbejder med konsulentfirmaet 5A ApS om at udbyde den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser. Vi udbyder både åbne uddannelser og specifikke uddannelser rettet mod bestemte virksomheder eller brancher.

For ydereliger oplysninger om kurserne se kursuskalenderen på 5A’s hjemmeside.

og arbejde med Supplerende uddannelse:

Inden for det første år efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal medlemmerne af AMO tilbydes 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse. I hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden skal medlemmerne af AMO tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 1½ dags varighed. Arbejdsgiveren afholder udgifterne ved arbejdsmiljørepræsentantens hverv og godtgør arbejdsmiljørepræsentanten tab af indtægt.

Der er virksomheder der vælger at afholde et semninar på 1-2 dage for medlememrne af AMO, hvor udvikling af arbejdsmiljøet og medlemmernes uddannelser er på dagsordenen. Virksomhender der benytter den mulighed, oplever et styrket samarbejde omkring et sikker og sundt arbejdsmiljø.

AMiljø tilbyder skræddersyede 1½ dags kurser til AMO i din virksomhed. Emnet kan være forudbestemt som f.eks. brush up på udarbejdelsen af APV, samarbejdet i AMO, kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø eller ergonomi, eller virksomheden kan selv vælge et tema som kurset tilrettelægges efter

Denne side gør brug af cookies. Ved at klikke OK accepterer du brugen af dette.   Læs A-Miljøs cookie-politik her