Arbejdsmiljøet er i fokus hos AMiljø.

Det er vist, at virksomheder der har et godt arbejdsmiljø, og hvor medarbejderne trives kan se det positivt på deres bundlinje.

Der er dobbelt gevinst.

Medarbejderne trives og virksomheden trives.

 

Om A•Miljø

AMiljø tilbyder generel viden om arbejdsmiljø og specifik viden om ergonomiske og psykosociale arbejdsmiljøforhold.

AMiljø tilbyder teamcoaching til projektgrupper og teams

AMiljø bistår virksomheden ved en arbejdsmiljøgennemgang – før, under og efter besøg fra Arbejdstilsynet.

AMiljø bistår med undersøgelse af ulykker og forebygge at de ikke sker igen.

AMiljø udvikler og gennemfører specifikke undervisnings- og kursustilbud i samarbejde med virksomheden

AMiljø samarbejder med andre arbejdsmiljøkonsulenter hvis problemstillingerne ligger uden for vores kompetencer, og med autoriserede arbejdsmiljøkonsulenter, når der er pligt til det.

 

A står for:

Arbejdsmiljø
Alt og alle
Arbejdsgiver og -tager
Audit
Alvor
Ambitiøst
Arbejdspladsvurdering (APV)
Arbejdspladsbrugsanvisning (ABV)
Anerkendende
Ansvarlighed
Ajour
Action
Almen
Almindelig
Administration af arbejdsmiljø
Afklaring
Anstændigt
A som det første bogstav i alfabetet
Anne Lintrup

Om Anne Lintrup

  • Cand. mag. i Arbejdslivsstudier og Psykologi fra RUC
  • Fysioterapeut
  • Uddannet underviser på arbejdsmiljøuddannelserne
  • Konsulent indenfor arbejdsmiljø
  • Uddannet proces- og teamcoach fra RUC
  • Certificeret specialist i forebyggelse og sundhedsfremme (Danske Fysioterapeuter)
  • Erfaring fra arbejdet som tilsynsførende i Arbejdstilsynet.

Anne har 18 års erfaring inden for området og har dermed en robust baggrund.

Hun indblik i mange branchespecifikke problemområder, og arbejder med løsning af disse. Anne kender de formelle og materielle regler og krav til arbejdemiljøet, og har  grundigt viden til Arbejdstilsynets tilsynsmetoder. Endvidere underviser Anne på de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser, og formidler viden om arbejdsmiljø på mange niveauer i virksomhederne.

Med sin baggrund, samarbejder Anne med virksomheden om at gennemføre undersøgelser og kortlægning af virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Ud fra resultaterne udarbejdes en konkret handlingsplan der er tilpasset virksomheden.