Ergonomi: A•Miljø’s spidskompetenceområde

Ergonomi er viden om tilpasning af arbejdsredskaber og arbejdsforholdene til det menneske der skal udføre det pågældende job.

Der er arbejdsopgaver, der ikke har særlig betydning på nedslidning af kroppen, mens der er andre der på kort sigt kan forårsage akut skade og på lang sigt formodes at være medvirkende til slid i form af kroniske skader og smerter i muskler og led. Derfor er det vigtigt, at de belastninger en medarbejder udsættes for er vurderet i forhold til, om de på kort eller på langt sigt kan være ødelæggende for kroppens strukturer.

En baggrund som fysioterapeut er vigtig i forbindelse med vurdering af belastninger på muskler, ledbånd og knogler. Der arbejdes derfor med individuelle problemløsninger, der tager hensyn til og udgangspunkt i den enkelte medarbejder.

A•Miljø rådgiver om ergonomi på arbejdspladser, så arbejdsforholdene lever op til kravet om et sikkert og sund arbejdsplads. Arbejdsmiljøreglerne er generelle og tager ikke hensyn til menneskers fysiske forskelligheder, og det er derfor ofte nødvendigt med konkrete vurderinger af forholdene for de enkelte arbejdsopgaver i forhold til den eller de medarbejder(e) der udfører dem. Her spiller min baggrund som fysioterapeut en afgørende rolle.

A•Miljø kan vurdere konkrete arbejdsstillinger og fysiske belastninger og vejlede om hvornår de ergonomiske arbejdsforhold kan anses for hensigtsmæssige i forhold til reglerne og den teknologiske udvikling. Vi kan endvidere rådgive om tiltag og løsninger, der forebygger nedslidning.

Nøgleord for ergonomi er:

  • Tunge løft
  • Samlet daglig løftemængde
  • Træk og skub
  • Indretning af arbejdspladser
  • Arbejdsstillinger
  • Ensidigt gentaget arbejde
  • Ensidigt belastende arbejde

BFA – Velfærd og offentlig admimistration

Denne side gør brug af cookies. Ved at klikke OK accepterer du brugen af dette.   Læs A-Miljøs cookie-politik her