Tekniske hjælpemidler

Et tekninsk hjælpemiddel er i følge Arbejdstilsynet:

Maskiner, beholdere, apparater, redskaber og enhver anden lignende indretning, der

  •  anvendes ved forarbejdningen af et produkt,
  • anvendes til frembringelsen af et arbejdsresultet, herunder til transport og opbevaring, eller
  • tjener til udførelsen af en teknisk proces,

Herunder også dele til sådanne indretninger, præfabrikerede konstruktioner og enhver anden tilvirket genstand, der er beregnet til sammen med andre genstande at indgå i en færdig enhed.

Begrebet anvendelse skal forstås som:

Enhver brug af hjælpemidlet og alle hermed forbundne arbejdsfunktioner, såsom ibrugtagning, udtagning af drift, betjening og overvågning, vedligeholdelse, indstilling, reparation, rengøring og anden pasning af hjælpemidlet.

Denne side gør brug af cookies. Ved at klikke OK accepterer du brugen af dette.   Læs A-Miljøs cookie-politik her