Tekniske hjælpemidler

Et tekninsk hjælpemiddel er i følge Arbejdstilsynet:

Maskiner, beholdere, apparater, redskaber og enhver anden lignende indretning, der

  •  anvendes ved forarbejdningen af et produkt,
  • anvendes til frembringelsen af et arbejdsresultet, herunder til transport og opbevaring, eller
  • tjener til udførelsen af en teknisk proces,

Herunder også dele til sådanne indretninger, præfabrikerede konstruktioner og enhver anden tilvirket genstand, der er beregnet til sammen med andre genstande at indgå i en færdig enhed.

Begrebet anvendelse skal forstås som:

Enhver brug af hjælpemidlet og alle hermed forbundne arbejdsfunktioner, såsom ibrugtagning, udtagning af drift, betjening og overvågning, vedligeholdelse, indstilling, reparation, rengøring og anden pasning af hjælpemidlet.