Trivsel

Hvad er trivsel?

 

Der er vist ikke nogen, der kan svare entydigt på hvad trivsel er. En af grundene til det er, at trivsel er en individuel subjektiv oplevelse, der er forskellig fra person til person.

Det er psykologer, der definerer trivsel som forholdet mellem hvad der forventes, og hvad der opleves/modtages.

Måske kan denne måde at tænke begrebet på bruges som fundament til at få bedre fat om bagrebet. Dog ligger der mere i begrebet og ord som fx udfordringer, ressourcer, i balance med sig selv og sine kolleger kan komme i spil.

 

 

Hvad fremmer trivsel og tilfredse, effektive medarbejdere?

 

Det gør godt arbejdsmiljø!

Trivsel skaber tilfredse ansatte.

Men hvad er det der betinger god trivsel?

Der er der mange der giver gode bud på hvordan god trivsel skabes og fastholdes på arbejdspladsen.

Det det er alment kendt, at medarbejdere i trivsel sjældent er syge, de er effektive og dermed bidrager til det de er ansatte effektivt.

AMiljø har her udvalgt nogle bud på emner/temaer/metoder til at undersøge og skabe det gode arbejdsmiljø, hvor mennesker trives.

Klik på emnerne her for at læse mere.