Social Kapital

Social kapital er en ressource på samme måde som fx at råvarer er en kapital for virksomheden.

Social kapital er et kollektivt gode, hvilket også indikerer, at det er en sårbar kapital. Den er afhængig af, at medlemmerne i netværket vil deltage og bidrage fx ved at forpligte sig af andre grunde en blot økonomiske.

Social kapital er indlejret i relationerne, ikke i den enkelte, hvor ingen har ret til den sociale kapital, selvom man kan opnå personlige fordele ved at deltage i fx et netværk.

En model for virksomhedens sociale kapital:

Man taler om de tre vigtigste komponenter, der er tilstede når man taler om virksomhedens sociale kapital:Tillid

  • Tillid
  • Retfærdighed
  • Samarbejde

En høj grad af tilstedeværelse af de tre komponenter blandt medarbejderne  og ledelsen vil give virksomheden en høj kapital, og dermed enhøj grad af trivsel og effektivitet til at løse kerneopgaven i virksomheden / de arbejdsopgaver der skal løses.

Når man ser på virksomhedens sociale kapital, bliver det interessant at undersøge de forskellige relationer og deres funktioner i virksomheden:

Til det formål bruger der tre begreber til at beskrive de sociale relationer:

  • De samlende – relationer der knytter aktører inden for en arbejdsgruppe eller afdeling sammen.
  • De brobyggende – relationer mellem arbejdsgrupper eller afdelinger.
  • De forbindende – relationer mellem ledelse og medarbejdere.

Begreberne bruges til at beskrive dynamikkerne i de forskellige relationer i en virksomhed.

AMiljø kan bistå din virksomhed i arbejdet med jeres sociale kapital.

Kontakt os for at får en uddybning af tilbuddet – det koster ikke noget.

 

Flere værktøjer til god trivsel – klik Trivsel

 

En høj grad af social kapital er en effektiv ressource i enhver virksomhed. Mange virksomheder har allerede en høj social kapital. Det er typisk virksomheder medarbejder og virksomhed trives og er i vækst.

En definition af social kapital kan være:

“Virksomhedens sociale kapital er den egenskab som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave.”

Mere om Social Kapital:

Hvidbog om virksomhedens sociale kapital, Arbejdsmiljørådet , 2008 (hent bogen her)

Denne side gør brug af cookies. Ved at klikke OK accepterer du brugen af dette.   Læs A-Miljøs cookie-politik her