Psykosocialt /psykisk arbejdsmiljø

Gennem de senere år er der kommet mere og mere fokus på det psykosociale eller det psykiske arbejdsmiljø, og det har udløst meget forskning inden for området, der traditionelt ikke har haft fokus i arbejdsmiljøsammenhænge.

Psykisk arbejdsmiljø har traditionelt set, og siden Septemberforliget i 1899, været været betragtet som en del af ledelsesretten, og har derfor ikke haft Arbejdstilsynets store bevågenhed, eller var noget konsulenter blev inviteret til at deltage i at få løst.

Det har  ændret sig og i dag har fysisk og psykisk arbejdsmiljø har samme status i arbejdsmiljøsammenhænge, og Arbejdstilsynet kontrollerer også det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøkonsulenter bruges i vidt omfang som støtte i processen med at få løst de psykiske arbejdsmiljøbelastninger.

De områder det typisk drejer sig om er:

  • Stor arbejdsmængde og tidspres – der kan medføre stress
  • Høje følelsesmæssige krav
  • Uklare krav og rammer
  • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
  • Vold og traumatiske hændelser
  • Skifteholdsarbejde og arbejde på forskudte tider.

AMiljø har kompetencerne til at bistå jeres arbejde med at få kortlagt jeres psykiske arbejdemiljø. Hvis kortlægningen resulterer i et resultat der kræver yderligere behandling/intervention, kan A•Miljø også hjælpe med at udarbejde en handlingsplan for hvordan virksomheden kan arbejde med problemstillingerne.

AMiljø kan også støtte fremdriften af handleplanerne blandt andet ved at supervisere og coache de implicerede.

Hvis der i jeres APV viser sig at der opleves problemer med det psykiske arbejdsmiljø, og virksomheden selv ønsker at arbejde videre med kortlægningen heraf, er der hjælp at hente i en spørgeskemaundersøgelse, der er udarbejdet af Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) på følgende link:

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø.