Psykosocialt /psykisk arbejdsmiljø

Gennem de senere år er der kommet mere og mere fokus på det psykosociale eller det psykiske arbejdsmiljø, og det har udløst meget forskning inden for området, der traditionelt ikke har haft fokus i arbejdsmiljøsammenhænge.

Psykisk arbejdsmiljø har i store træk, og siden Septemberforliget i 1899, været anset som en del af ledelsesretten. Det er måske derfor at der ikke har været fokus  på det i arbejdsmiljøarbejdet?

Det har  ændret sig og i dag har fysisk og psykisk arbejdsmiljø har samme status i arbejdsmiljøsammenhænge, og Arbejdstilsynet kontrollerer også det psykiske arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljøkonsulenter bruges i vidt omfang som støtte i processen med at få løst de psykiske arbejdsmiljøbelastninger, der i dag mere og mere betragtes ud fra en tilgang der har fokus på de organisatoriske og sociale forhold på arbejdspladsen.

De områder det typisk drejer sig om er:

  • Stor arbejdsmængde og tidspres – der kan medføre stress
  • Høje følelsesmæssige krav
  • Uklare krav og rammer
  • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
  • Vold og traumatiske hændelser
  • Skifteholdsarbejde og arbejde på forskudte tider.

AMiljø har kompetencerne til at bistå jeres arbejde med at få kortlagt jeres psykiske arbejdemiljø. Hvis kortlægningen resulterer i et resultat der kræver yderligere behandling/intervention, kan AMiljø også hjælpe med at få udarbejdet en handlingsplan for, hvordan virksomheden kan arbejde med problemstillingerne.

AMiljø kan også støtte fremdriften af handleplanerne blandt andet ved at supervisere og coache de implicerede.

Hvis der i jeres APV viser sig at der opleves problemer med det psykiske arbejdsmiljø, og virksomheden selv ønsker at arbejde videre med kortlægningen heraf, er der hjælp at hente i en spørgeskemaundersøgelse, der er udarbejdet af Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) på følgende link:

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø.

 

 

 

 

 

Denne side gør brug af cookies. Ved at klikke OK accepterer du brugen af dette.   Læs A-Miljøs cookie-politik her